Warunki dostawy

Zamówienie o wielkości przekraczającej 60szt (jedną paczkę) tylko z formą płatności na konto, Sprzedawca wysyła Nabywcy na własny koszt, firmą kurierską. Odbiór własny przez Nabywcę w szkółce bezpłatny. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wysyłki zamówionych roślin za pobraniem, prosimy wówczas o potwierdzenie takiej formy płatności telefonicznie.

Zamówienia można składać przez cały rok jednak ich wysyłka odbywa się w określonych warunkach.

Wysyłka roślin kopanych z gruntu jest prowadzona tylko w sezonach: wiosennym i jesiennym. Termin rozpoczęcia i zakończenia wiosennej spedycji roślin jest uzależniony od warunków pogodowych- rozmarznięcia gruntu, wysokie temperatury i susza powoduje jej zakończenie- zwykle około połowy maja. W sezonie jesiennym wysyłka prowadzona jest od września do listopada (zależnie od sytuacji pogodowej). Bryła korzeniowa roślin kopanych z gruntu jest dobrze zabezpieczona przed wysychaniem. O terminach rozpoczęcia i zakończenia wysyłek roślin informujemy na stronie głównej w panelu aktualności

Dostawa zamówionych roślin w doniczkach będzie realizowana w okresie naturalnej pory wegetacji roślin. Pierwsze zamówienia będą wysyłane w miesiącach marzec- kwiecień, według kolejności zgłoszeń i wpłat. Ostatnie zamówienia około połowy listopada.

Zamówienia z zimowo wiosennej partii, złożone w formie przedpłaty, są wysyłane zazwyczaj do połowy maja. Od połowy maja do listopada zamówienia są rozsyłane systematycznie w ciągu 2-6 dni od ich złożenia. Kurier w każdy poniedziałek wtorek i środę, poczta Polska w środę pod warunkiem, że nie są to dni przedświąteczne lub świąteczne. Paczka na dotarcie do adresata musi mieć do dyspozycji pełne dwa dni robocze.

Wysyłka zawierająca zamówione rośliny na życzenie Nabywcy zostanie dostarczona wraz z fakturą VAT RR lub rachunkiem.

Przesyłka dostarczana jest na adres wskazany w zamówieniu, który nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby Nabywcy. Standardowo dostawa następuje w godzinach 9-16.

Odbierając dostarczone artykuły Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada zamówieniu, jest kompletna, i czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia reklamacji.

Jeżeli zawartość przesyłki nie odpowiada zamówieniu Nabywcy, należy zrobić zdjęcia przesyłki oraz roślin z wyszczególnieniem szkód i przesłać je mailem na adres naszej szkółki. Na tej podstawie artykuły zostaną odpowiednio uzupełnione lub wymienione.Reklamacje

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Opis uszkodzeń powinien zostać niezwłocznie zamieszczony w protokole szkody i zawierać podpis osoby działającej w imieniu kuriera, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji. Proszę nie odmawiać przyjęcia uszkodzonej przesyłki- firma kurierska potraktuje taką sytuacje, jako brak możliwości wywiązania się z umowy przewozu z winy odbiorcy. Reklamacje dotyczące dostaw należy kierować na adres: biuro@ogrodowo.eu w dniu doręczenia. Reklamacje rozpatrywane są najdalej w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia. Koszty związane z dosłaniem reklamowanych artykułów ponosi Sprzedawca.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.

W szczególnych przypadkach (sezon urlopowy) dostawa może zostać zrealizowana w terminie dłuższym, o czym Nabywca będzie informowany odpowiednią notatką na stronach naszego sklepu.Płatność

Przedpłata na konto, wysokość wpłaty i numer konta zostanie podane podczas składania zamówienia

Termin dokonania zapłaty w przypadku przelewu stanowi data uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Nie dokonanie opłaty za zamówienia złożone w okresie zimowo wiosennym- do 1 kwietnia- spowoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

Zamówienie złożone po 15 kwietnia powinno zostać opłacone w ciągu 21 dni od dnia złożenia, po tym terminie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, bez odrębnego zawiadamiania Nabywcy.Promocje
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocyjnych cen na cały asortyment, wybrane rośliny, koszty wysyłki i itp. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania promocji w dowolnie wybranym terminie. Nie łączymy promocji, chyba, że w opisie promocji jest napisane inaczej Kupujący ma prawo skorzystać z promocji w okresie jej trwania.Zwroty

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość (ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów…), wg, których Nabywca w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki może zrezygnować z artykułów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy nie dotyczy wysyłki żywych roślin. Jednak nie robimy klientom trudności w takim zwrocie, pod warunkiem, że Nabywca zabezpieczy rośliny przed zniszczeniem. Zwracane rośliny należy odesłać po wcześniejszych uzgodnieniach, na adres uzgodniony ze Sprzedawcą. Wysyłka roślin jak i ich zwrot są na koszt klienta Zwrot ceny przez Sprzedawcę nastąpi przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu. Koszt dostawy i odesłania przesyłki nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.Dane osobowe – polityka prywatności

Dane osobowe lub firmowe podawane przez Nabywcę w systemie zamówień są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i służą jedynie realizacji tych zamówień oraz kontaktowi Sprzedawcy z Nabywcami. W żadnym wypadku dane te nie są udostępnione stronom trzecim. Wysyłka i opakowanie roślin, jest na koszt i życzenie klienta, Szkółka Roślin Ozdobnych Ogrodowo nie prowadzi działalności i usług w tym zakresie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.